תקנון האתר

אתר mishi style.com מופעל על ידי ע.מ. 027883545 שמשרדה הרשום ברחוב הצבר 50 תל מונד (להלן: "החנות"). השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי האתר. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון 052-8425208 או במייל mishistyle1@gmail.com

 1. החנות רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש. החנות שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת ו/או שאינה בהתאם לתקנון. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י החנות לשיקול דעתה הבלעדי. התנאים מנוסחים בלשון זכר ו/או נקבה מטעמי נוחות בלבד, בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה, ולהיפך. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים, ולהיפך. בכל מקום בו מוזכרת החנות, הכוונה גם למי מטעמה.
 2. מובהר כי שירות הרכישה באתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מהלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעת הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקתם בפועל, בכפוף למלאי במועד האספקה ובהתאם להוראות התקנון.
 3. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש הלקוח להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, ת.ז. כתובת דואר אלקטרוני (לבחירה), מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: "ביצוע ההזמנה").
 4. הזמנה באתר החנות תבוצע על ידי לקוח, אישור סופי של ההזמנה ישלח ללקוח, רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, כל זאת בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח של הפריט המוזמן ייקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 5. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על ידי אתר החנות או ישירות מחברת האשראי שלו. בהתאם לכך ולצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה.
 6. החנות תספק רק מוצר אשר התמורה עבורו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי. המוצר יישלח לכתובת שהלקוח הזין בשדה המתאים באתר, ויסופק בלוח הזמנים המוגדר באתר. המוצר יונח בסמוך לדלת בכתובת הלקוח. חשבונית תצורף למשלוח.
 7. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החנות הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 8. עלות המשלוח תהיה על הלקוח ותשולם יחד עם התשלום בגין המוצר. עלות המשלוח תהיה אותה עלות בתוספת מע"מ אשר הוגדרה על ידי חברת השילוח כפי שתעודכן באתר מעת לעת בהתאם למחירון חברת השילוח (להלן: "חברת השילוח"). מועדי האספקה הנם בהתאם לפרסומי חברת השילוח באתר. מובהר כי זמני האספקה הינם זמנים משוערים. בנקודות יישוב מרוחקות ייתכן כי מועד האספקה יתאחר. החנות איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 9. החנות לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות או השבתה או סגר. זמני אספקת המוצרים מוגדרים כחישוב של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 10. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968 והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות החנות כפי שתהא מעת לעת, בכפוף לכל דין
 11. ביטול ההזמנה, אפשרי מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות פניה בדוא"ל לפי כתובת האתר.
 12. בביטול הזמנה יזוכה הלקוח זיכוי מלא על מחיר הפריט בלבד ,עלות דמי משלוח לא תוחזר. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו עם הפתקית המקורית שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובדיוק במצבו כפי שסופק. נוכח הוראות השעה, החזרה אפשרית אך ורק באמצעות חברת השילוח אשר פרטיה מופיעים באתר.
 13. זיכוי הלקוח יתבצע בהתאם להוראות הדין, עם קבלת המוצר בחנות ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש. החזר כספי כאמור יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת המוצר שהוחזר.
 14. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החנות לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך תוך עדכון הלקוח.
 15. טעות סופר בתיאור המוצר כפי שמופיע באתר, לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 16. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש.
 17. השימוש באתר הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח, החנות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהמשתמשים בקשר ישיר או עקיף עם השימוש באתר. הלקוח מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החנות ו/או מי מטעמה. הלקוח מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החנות בסכום נזק העולה על מחיר המוצר אשר הוזמן ושולם על ידי הלקוח. 
 18. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה הנובעת ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד, סמכות השיפוט תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
 19. החנות /או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. אתר style.com הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוח, יישארו חסויים ומאובטחים. ויודגש; פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים כלל באתר, אשר נעזר בחברה חיצונית [pay-plus] לצורך סליקת כרטיסי האשראי. חברת payplus מחזיקה בתקן המחמיר לאבטחת מידע PCI DSS . מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של mishi.style.com להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החנות ו/או אתר mishi.style.com ו/או מי מטעמם.
 20. החנות מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי הלקוח אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר וכמפורט באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם הלקוח, בכפוף להסכמתו להיכלל ברשימת הדיוור של החנות, לדיוור לרבות בדואר אלקטרוני, למטרות קידום מכירות ושיווק. החנות תאפשר ללקוח להיגרע בכל עת מרשימת הדיוור, בהתאם להוראות הדין.